Új könyvtári díjszabás – 2017.

Kedves Olvasóink, Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár díjszabása 2017. január 1-től az alábbiak szerint módosul:


 2017.
évi könyvtárhasználati díjszabás

Beiratkozási díj egy naptári évre:

 • felnőtteknek: 2000,- Ft
 • 16 év feletti tanulóknak (érvényes diákigazolvánnyal) 1000,- Ft
 • nyugdíjasoknak (70 év alatt) 800,- Ft

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

 • a 16 éven aluliak(1997. évi CXL. tv.);
 • a 70 éven felüliek(1997. évi CXL. tv.);
 • a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezők
 • a muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet).

A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell.

A Nagykovácsi Általános Iskola pedagógusai, óvoda pedagógusai, művészeti iskola pedagógusai és dolgozói, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a munkanélküliek és a könyvtárosok a beiratkozási díj alól mentesülnek és a könyvtár szolgáltatásait 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe.

Könyvkölcsönzés késedelmi díja 20,- Ft/db/nap

Könyvtárközi kölcsönzés díja 800,- Ft/db

Elektronikus dokumentum kölcsönzése, használati díja

 • DVD kölcsönzés: 6 napra 400,- Ft
 • 3 napra 200,- Ft;
 • hangoskönyv CD, CD-ROM 6 napra 300,- Ft
 • könyvmelléklet (hangzó dokumentum) – 14 napra 400,- Ft
 • késedelmi díj 50,- Ft/nap/db

Számítógéphasználat

 • beiratkozott olvasóknak:
  • fél óra ingyenes,
  • óra 200,- Ft
 • érvényes olvasójeggyel nem rendelkezőknek
  • 200,- fél óra
  • 300,- óra

Nyomtatás 60,- Ft /oldal (csak fekete-fehér)

Laminálás A4 400,- Ft/lap

Szkennelés 150,-/oldal

Olvasójegy pótlása: 1000,-Ft/db

Check Also

Madarak – évszakok – ünnepek:Telegdi Ágnes írónő előadása felnőtteknek a Föld Napja alkalmából 2018.04.20. 18.00